cohtranTMed - HỌC TOÁN VUI

CÔNG  CỤ   

1 . Upload ảnh lên website , forum , blog

http://www.upanh.com/* Dành cho giáo viên  

Phần mềm ESBStats ( Xử lý số liệu thống kê )

Hướng dẫn : 

1.Download file : ESBSTATsetup.rar về máy .

2.Extract to ESBSTATsetup .

3.Click file ESBSTATsetup.exe .

4.Setup vào folder tùy chọn .

5.Chạy file ESBStats TRIAL 

** Giới thiệu : phần mềm xử lý số liệu thống kê  ESBStats (http://www.esbstats.com , ver 2.2.0.364  ) đã được sử dụng giảng dạy cho Chương trình liên kết đào tạo           BBA Articulation Program between NCU (USA) and HUI (VN) 

Tính năng : Tính toán thống kê mô tả ; phân tích đưa ra kết luận tổng quan ; vẽ các biểu đồ cột , quạt , ...   

ESBSTATsetup.rar ESBSTATsetup.rar
Size : 6724.153 Kb
Type : rar

 * Dành cho giáo viên  

Phần mềm Geometer Sketchpad ( vẽ hình Toán )

Hướng dẫn : 

1. Download file Huong dan su dung ph mem ve hinh Toan.pdf về máy .

2. Mở file này đọc bằng Adobe Reader hoặc Foxit Reader .

3. Download file     phan mem ve  hinh Toan GS 5 Viet hoa.rar

4. Extract to phan mem ve  hinh Toan GS 5 Viet hoa

5. Chạy file  GSP5vit.exe 

Huong dan su dung ph mem ve hinh Toan.pdf Huong dan su dung ph mem ve hinh Toan.pdf
Size : 14044.924 Kb
Type : pdf
phan mem ve  hinh Toan GS 5 Viet hoa.rar phan mem ve hinh Toan GS 5 Viet hoa.rar
Size : 2827.672 Kb
Type : rar

* Dành cho giáo viên  

Phần mềm Graphing Calculator 3D ( tính toán - vẽ đồ thị hàm số 2D,3D )

Hướng dẫn : 

1. Download file graphing_calculator.rar  về máy .

2. Extract to graphing_calculator.rar .

3.Click file :  graphing_calculator.exe để cài đặt vào máy tính .

4.Nhập biểu thức hàm  vào ô  z =  ...  để vẽ hàm 3D .

5.Nhập biểu thức hàm vào ô  y = ...  để vẽ hàm 2D .

** Giới thiệu : phần mềm  Graphing Calculator 3D  (ver 3.2 ) được cung cấp từ www.runiter.com  - Runiter Company - Saeid Nourian Copyright 2007-2010  đã được sử dụng giảng dạy cho Chương trình liên kết đào tạo BBA giữa Northcentral University và Đại học công nghiệp TpHCM .                                 ( BBA Articulation Program between NCU (USA) and HUI (VN)  ) 

Tính năng : - Vẽ đồ thị các hàm số sơ câp 2D , các hàm 3D trong hệ Descartes , trụ , cầu  , thự hiện các phép tính khoa học , có thể giải bất phương trình bậc 1 bằng đồ thị  .

 

graphing_calculator.rar graphing_calculator.rar
Size : 4341.795 Kb
Type : rar

 * Dành cho giáo viên 

Phân tích thống kê

Hướng dẫn : 

1.Download file : Phan tich thong ke.rar về máy .

2.Extract to Phan tich thong ke .

3.Click file :  VariableAnalysis.exe .

4.Nhập số liệu vào Value .

5.Đọc kết quả ở Statistics , xem biểu đồ cột  ở Column Graph

** Giới thiệu : 3 phần mềm minh họa : Phân tích thống kê , tung đồng xu , tung súc sắc được trích từ giáo trình Toán Tú tài quốc tế International Baccalaureate ( NXB : Haese & Harris Publications , ver 1.0.0.0  ) đã được sử dụng giảng dạy cho Chương trình liên kết đào tạo BBA giữa Northcentral University và Đại học công nghiệp TpHCM .                                   ( BBA Articulation Program between NCU (USA) and HUI (VN)  ) 

Phan tich thong ke.rar Phan tich thong ke.rar
Size : 1688.843 Kb
Type : rar

 * Dành cho giáo viên  

Phần mềm Graphing Package ( vẽ đồ thị hàm số 2D )

Hướng dẫn : 

1. Download file Ve do thi ham so 2D.rar  về máy .

2. Extract to Ve do thi ham so 2D .

3.Click file :  GraphingPackage.exe .

4.Nhập số liệu vào ô Expression , và nhấn Plot 

** Giới thiệu : phần mềm vẽ đồ thị hàm số 2D   được trích từ giáo trình Toán Tú tài quốc tế International Baccalaureate ( NXB : Haese & Harris Publications , ver 1.0.0.0  ) đã được sử dụng giảng dạy cho Chương trình liên kết đào tạo BBA giữa Northcentral University và Đại học công nghiệp TpHCM .                     ( BBA Articulation Program between NCU (USA) and HUI (VN)  ) 

Tính năng : - Vẽ đồ thị các hàm số sơ câp , tính các tọa độ giao điểm của ham số với trục Ox , Oy , hoặc tìm điểm trên đồ thị với số liệu tùy chọn .

Ve do thi ham so 2D.rar Ve do thi ham so 2D.rar
Size : 1746.286 Kb
Type : rar
http://math.about.com/gi/o.htm?zi=1/XJ&zTi=1&sdn=math&cdn=education&tm=2243&f=10&tt=14&bt=1&bts=1&zu=http%3A//www.math.odu.edu/~bogacki/cgi-bin/lat.cgi
Make a Free Website with Yola.