cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

 XÁC  SUẤT  

Bài giảng  


Chuong2.Tohop_xacsuat.pdf Chuong2.Tohop_xacsuat.pdf
Size : 1448.315 Kb
Type : pdf
Bai hoc DS To hop - Xac suat.pdf Bai hoc DS To hop - Xac suat.pdf
Size : 843.904 Kb
Type : pdf
Tom tat DSTHXS.pdf Tom tat DSTHXS.pdf
Size : 363.189 Kb
Type : pdf
HUONG-DAN-HS-TIEP-CAN-BT-XÁCsUAT.pdf HUONG-DAN-HS-TIEP-CAN-BT-XÁCsUAT.pdf
Size : 129.039 Kb
Type : pdf
Xac suat.pdf Xac suat.pdf
Size : 545.161 Kb
Type : pdf

 Sách dành cho giáo viên

XAC_SUAT_THONG_KE.pdf XAC_SUAT_THONG_KE.pdf
Size : 1161.216 Kb
Type : pdf
Bai-giang-Xac-suat_Thong-ke.pdf Bai-giang-Xac-suat_Thong-ke.pdf
Size : 422.929 Kb
Type : pdf

   Sách dành cho giáo viên

XAC SUAT THONG KE thuc hanh .pdf XAC SUAT THONG KE thuc hanh .pdf
Size : 2654.549 Kb
Type : pdf
bodethi-xacsuat-thongke.pdf bodethi-xacsuat-thongke.pdf
Size : 289.972 Kb
Type : pdf

 Bài tập


BaitapTH_XS.pdf BaitapTH_XS.pdf
Size : 237.325 Kb
Type : pdf
bai tap TO HOP - XAC SUAT CB +NC.pdf bai tap TO HOP - XAC SUAT CB +NC.pdf
Size : 11830.934 Kb
Type : pdf
www.MATHVN.com-decuong-hky1-toan11.pdf www.MATHVN.com-decuong-hky1-toan11.pdf
Size : 498.193 Kb
Type : pdf

Đề kiểm tra


DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf
Size : 13190.886 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf
Size : 10161.256 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf
Size : 10329.977 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf
Size : 10415.101 Kb
Type : pdf

Phần mềm minh họa  

 Phân tích thống kê

Hướng dẫn : 

1.Download file : Phan tich thong ke.rar về máy .

2.Extract to Phan tich thong ke .

3.Click file :  VariableAnalysis.exe .

4.Nhập số liệu vào Value .

5.Đọc kết quả ở Statistics , xem biểu đồ cột  ở Column Graph

** Giới thiệu : 3 phần mềm minh họa : Phân tích thống kê , tung đồng xu , tung súc sắc được trích từ giáo trình Toán Tú tài quốc tế International Baccalaureate ( NXB : Haese & Harris Publications , ver 1.0.0.0  ) đã được sử dụng giảng dạy cho Chương trình liên kết đào tạo BBA giữa Northcentral University và Đại học công nghiệp TpHCM .                                   ( BBA Articulation Program between NCU (USA) and HUI (VN)  )

Phan tich thong ke.rar Phan tich thong ke.rar
Size : 1688.843 Kb
Type : rar

 Thí nghiệm : TUNG ĐỒNG XU

Hướng dẫn : 

1.Download file : Tung dong xu.rar về máy .

2.Extract to Tung dong xu .

3.Click file :  CoinTossing.exe.

4.Nhập số đồng xu vào Number of coins .

5.Nhập số lần tung vào Number of tosses .  

6.Click Start 

7.Đọc kết quả ở Analysis , xem biểu đồ cột  ở Column Graph

Tung dong xu.rar Tung dong xu.rar
Size : 1666.228 Kb
Type : rar

 Thí nghiệm : TUNG SÚC SẮC

Hướng dẫn : 

1.Download file : Tung suc sac.rar về máy .

2.Extract to Tung suc sac .

3.Click file :  DiceRoll.exe .

4.Nhập số hột súc sắc vào Number of dice .

5.Nhập số lần gieo vào Number of rolls .  

6.Click Start 

7.Đọc kết quả ở Analysis , xem biểu đồ cột  ở Column Graph

Tung suc sac.rar Tung suc sac.rar
Size : 1666.37 Kb
Type : rar

 * Dành cho giáo viên  

Phần mềm ESBStats ( Xử lý số liệu thống kê )

Hướng dẫn : 

1.Download file : ESBSTATsetup.rar về máy .

2.Extract to ESBSTATsetup .

3.Click file ESBSTATsetup.exe .

4.Setup vào folder tùy chọn .

5.Chạy file ESBStats TRIAL 

** Giới thiệu : phần mềm xử lý số liệu thống kê  ESBStats  (http://www.esbstats.com , ver 2.2.0.364  ) đã được sử dụng giảng dạy cho Chương trình liên kết đào tạo           BBA Articulation Program between NCU (USA) and HUI (VN) 

Tính năng : - Tính toán thống kê mô tả ; phân tích đưa ra kết luận tổng quan ; vẽ các biểu đồ cột , quạt , ... 

ESBSTATsetup.rar ESBSTATsetup.rar
Size : 6724.153 Kb
Type : rar

 Ảnh minh họa ESBStats 

Make a Free Website with Yola.