cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

 SỰ  VUÔNG  GÓC 

 Bài giảng


ÐUONG THANG VUONG GOC-baigiang1.pdf ÐUONG THANG VUONG GOC-baigiang1.pdf
Size : 162.912 Kb
Type : pdf
DOAN THANG GOC- KHOANG CACH-baigiang3.pdf DOAN THANG GOC- KHOANG CACH-baigiang3.pdf
Size : 201.461 Kb
Type : pdf
MAT PHANG VUONG GOC-baigiang2.pdf MAT PHANG VUONG GOC-baigiang2.pdf
Size : 118.707 Kb
Type : pdf
GÓC-baigiang4.pdf GÓC-baigiang4.pdf
Size : 190.747 Kb
Type : pdf
Chuong3.Quanhevuonggoc.pdf Chuong3.Quanhevuonggoc.pdf
Size : 1689.474 Kb
Type : pdf

 Bài tập


btap SU VUONG GOC -HHT.pdf btap SU VUONG GOC -HHT.pdf
Size : 6180.103 Kb
Type : pdf
btap KCACH -HHT.pdf btap KCACH -HHT.pdf
Size : 7165.081 Kb
Type : pdf
btap 2MP V GOC -HHT.pdf btap 2MP V GOC -HHT.pdf
Size : 5125.317 Kb
Type : pdf
btap SU VUONG GOC -TB.pdf btap SU VUONG GOC -TB.pdf
Size : 2822.008 Kb
Type : pdf
btap DOAN V GOC,KC -HHT.pdf btap DOAN V GOC,KC -HHT.pdf
Size : 7155.734 Kb
Type : pdf

 Đề kiểm tra


DE ON THI HK1 11-TB.pdf DE ON THI HK1 11-TB.pdf
Size : 6374.568 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf
Size : 10329.977 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf
Size : 10161.256 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf
Size : 13190.886 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf
Size : 10415.101 Kb
Type : pdf

  Phần mềm ứng dụng


Tiết 36- Hai đường thẳng vuông góc
Bài 2 . Hai duong thang vuong goc
Bài 1. Khoang cach
Bài 2 . Khoang cach giua 2 duong thang cheo nhau
Duong thang vuong goc mat phang
Chương III - Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc
Hai mặt phẳng vuông góc
Hai mat phang vuong goc
Bai tap duong thang vuong goc voi mat phang
Make a Free Website with Yola.