cohtranTMed - HỌC TOÁN VUI

 SỰ  SONG  SONG 

 Bài giảng


BAIHOC SU SONG SONG.pdf BAIHOC SU SONG SONG.pdf
Size : 1357.651 Kb
Type : pdf
Chuong2.Quanhesongsong.pdf Chuong2.Quanhesongsong.pdf
Size : 1111.102 Kb
Type : pdf
DUONG THANG SONG SONG bai giang1.pdf DUONG THANG SONG SONG bai giang1.pdf
Size : 166.183 Kb
Type : pdf
MAT PHANG SONG SONG bai giang2.pdf MAT PHANG SONG SONG bai giang2.pdf
Size : 87.331 Kb
Type : pdf

 Bài tập


btap SU SONG SONG -HHT.pdf btap SU SONG SONG -HHT.pdf
Size : 10825.81 Kb
Type : pdf
btap SU SONG SONG -TB.pdf btap SU SONG SONG -TB.pdf
Size : 5577.163 Kb
Type : pdf
btap SU SONG SONG -TB2.pdf btap SU SONG SONG -TB2.pdf
Size : 6933.754 Kb
Type : pdf

 Đề kiểm tra


DE ON THI HK1 11-TB.pdf DE ON THI HK1 11-TB.pdf
Size : 6374.568 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-1.pdf
Size : 10329.977 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-TP.pdf
Size : 10161.256 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-LMX-2.pdf
Size : 13190.886 Kb
Type : pdf
DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf DE ON THI HK1 LOP 11-NHC-2.pdf
Size : 10415.101 Kb
Type : pdf

  Phần mềm ứng dụng


Mô hình 2 mặt phẳng song song

http://www.vnschool.net/georoot/Toan11/L11C2B4_2.htm

Định lí

Nếu mặt phẳng (alpha) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng  (beta) thì (alpha)  song song với (beta) .

[ C/m 2 mặt phẳng song song ]

http://www.vnschool.net/georoot/Toan11/L11C2B4_3.htm

 Định lí

Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

http://www.vnschool.net/georoot/Toan11/L11C2B4_10.htm


Hệ quả

 Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau.

http://www.vnschool.net/georoot/Toan11/L11C2B4_11.htm


Định lí 4
(Định lí Ta-lét)


Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

http://www.vnschool.net/georoot/Toan11/L11C2B4_12.htm


Ví dụ 1.  Cho tứ diện ABCD. Gọi G1, G2,, G3, lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. Chứng minh mặt phẳng (G1G2G3) song song với mặt phẳng (BCD). 

http://www.vnschool.net/georoot/Toan11/L11C2B4_4.htm

Ôn tập quan hệ song song

 2 đường thẳng song song - tập tin GSP

2.hdtss.gsp 2.hdtss.gsp
Size : 1878.164 Kb
Type : gsp

 Đường thẳng song song mặt phẳng - tập tin GSP  

3.dtssmp.gsp 3.dtssmp.gsp
Size : 1584.348 Kb
Type : gsp

    2 mặt phẳng song song - tập tin GSP  

4. hmpss.gsp 4. hmpss.gsp
Size : 3392.59 Kb
Type : gsp
Make a Free Website with Yola.