cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

Contact Us


 

Liên lạc theo địa chỉ , điện thoại hay e-mail 

 

Phone: 00-84-08-54250874

Cellphone:

0957 133 987
Fax:
Email: cohtran@mail.com

79/2/4 Hồ văn Long , phường Bình hưng hòa B , Bình tân
tp Hồ Chí Minh
cell : 0957133987

Xem chương trình Disney World

http://disney.go.com/index 

Xem các videos ca nhạc thiếu nhi

http://pbskids.org/sesame/#/videos

Đọc truyện cổ tích tiếng Anh

http://chrome.meegenius.com/#bookshelf

Xem các chương trình video giáo dục về khoa học tự nhiên

http://www.kidsknowit.com/interactive-educational-movies/index.php

Xem videos thiếu nhi

http://www.sproutonline.com/sprout/videos/detail.aspx

Xem phim giáo dục - hoạt hình - gia đình 

http://emol.org/movies/family/

Xem phim khoa học thiếu nhi 

http://video.nationalgeographic.com/video/player/kids/

Contact Us

 
Make a Free Website with Yola.