cohtranTMed-HỌC TOÁN VUI

 CẤP SỐ - DÃY SỐ

Bài giảng


DAY SO-baigiang1.pdf DAY SO-baigiang1.pdf
Size : 65.019 Kb
Type : pdf
GIOIHANDAYSO-baigiang2.pdf GIOIHANDAYSO-baigiang2.pdf
Size : 95.201 Kb
Type : pdf

 Bài tậpbaitapGHDAYSO.pdf baitapGHDAYSO.pdf
Size : 22.044 Kb
Type : pdf
 

 Đề kiểm tra  


 
 

 Phần mềm ứng dụng


 Khảo sát sự hội tụ của dãy số

http://www.calculusapplets.com/sequence.html

 Minh họa sự hội tụ của dãy số 

http://www.flashandmath.com/mathlets/calc/sequences/sequences.html

Day so
Cấp số cộng , cấp số nhân
Cap so nhan

 Khảo sát tính chất của chuỗi số ( cấp số )

http://www.calculusapplets.com/series.html

Make a Free Website with Yola.